Chính Sách Bảo Mật

Về việc thu thập thông tin

Các dữ liệu được thu thập trên website Ohdeer.vn bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng.

Đây là những thông tin mà Ohdeer.vn cần khách hàng cung cấp để có thể phục vụ mục đích giao sản phẩm, thông tin phù hợp tới khách hàng.

Phạm vi sử dụng

Website Ohdeer.vn sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các sản phẩm đến Người Tiêu Dùng;
  • Gửi các thông tin về chương trình khuyến mãi / thông tin hữu ích dành cho khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.
  • Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật không thời hạn trên máy chủ của Ohdeer.vn, cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  • Cụm cao ốc Khang Gia, phường 14, Gò Vấp, Tp Hcm.
  • 0902 421 408
  • ohdeervn@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Ohdeer.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý từ khách hàng đó. Chúng tôi cam kết:

  • Không chuyển giao, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý từ phía khách hàng. Trừ các trường hợp ngoại lệ được nhà nước quy định.
  • Trong trường hợp dữ liệu bị tin tặc tấn công và đánh cắp, Ohdeer sẽ có trách nhiệm trình báo cơ quan chức năng và thông báo tới khách hàng.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng. Bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ liên quan…